Σπηλιοπούλου Ασφαλιστικό Γραφείο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η αστική ευθύνη είναι ένας κλάδος με απεριόριστες δυνατότητες καθώς όλα γύρω μας υπόκεινται στην ευθύνη της διαχείρισής τους. Υπάρχουν από το νόμο υποχρεωτικές καλύψεις αστικής ευθύνης όπως:
/ Σκαφών και πλοίων
/ Αυτοκινήτων αλλά και των
   μηχανημάτων έργου
/ Μελετητών και κατασκευαστών
   δημοσίων και ιδιωτικών έργων
/ Κλινικών μελετών
/ Κυνηγών
/ Διοργανωτών ταξιδιών
/ Ρύπανσης της θάλασσας
/ Οδικού και αεροπορικού μεταφορέα
/ Ορκωτών ελεγκτών
/ Δικηγόρων
/ Γιατρών
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΧΩΡΙΣ
ΛΑΘΗ;

ΑΔΥΝΑΤΟΝ!
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Αυτή την εποχή ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι
ασφαλισμένοι μας στην κάλυψη της ευθύνης τους
για την επαγγελματική
προάσπιση σε πιθανά λάθη και παραλείψεις.
/ Επαγγελματική αστική ευθύνη από τη λειτουργία
   της επιχείρησης
/ Αστική ευθύνη από την λειτουργία του χώρου
/ Αστική ευθύνη κατασκευαστικών έργων
/ Αστική ευθύνη εργοδοτών
/ Αστική ευθύνη διοικητικών και διευθυντικών
   στελεχών
/ Αστική ευθύνη προϊόντος
/ Αστική ευθύνη περιβαλλοντικών ζημιών