Σπηλιοπούλου Ασφαλιστικό Γραφείο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΡΕΧΕΙ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ;
ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ &
ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ !
ΠΑΡΕ ΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ

ΜΕ 1,18€ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ 1.000 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ
MONO ME 118 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 100ΤΜ & ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100.000 ΕΥΡΩ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ / Αξία αντικατάστασης με καινούργιο
/ Έκρηξη, όπου καλύπτονται και οι ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης από έκρηξη, μέχρι του ποσού των ευρώ 3.000 για    όλη τη διάρκεια ασφάλισης
/ Καπνός
/ Πρόσκρουση οχήματος
/ Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων εξ’ αυτών
/ Πυρκαγιά & Κεραυνός
/ Σεισμός Κτιρίου. Απαλλαγή 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανά γεγονός
/ Τρομοκρατικές ενέργειες
/ Ζημιές Οικοδομής συνεπεία Διάρρηξης ή απόπειρας διάρρηξης με σκοπό την κλοπή