Σπηλιοπούλου Ασφαλιστικό Γραφείο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΣΥΝΤΑΞΗ Όλοι μας θέλουμε
να διατηρήσουμε το επίπεδο ζωής
που έχουμε κατακτήσει,
να απολαμβάνουμε τις χαρές της ζωής. Tα προγράμματα σύνταξης συνιστούν μια αποταμίευση η οποία προσβλέπει στη δημιουργία ενός κεφαλαίου στη λήξη της ασφάλισης. Σε αυτές τις ασφαλίσεις το κεφάλαιο μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή με τη μορφή σύνταξης για ορισμένη χρονική διάρκεια ή/και ισόβια.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Το μεγάλωμα των παιδιών είναι δύσκολη υπόθεση. Προτεραιότητα των γονιών είναι η προστασία και η εξασφάλιση των παιδιών τους. Να τα μεγαλώσουν με αρχές και να εξασφαλίσουν το μέλλον τους. Η εξασφάλιση αυτή όμως ισοδυναμεί με οικονομική επιβάρυνση που η οικογένεια δεν έχει πάντοτε την ευχέρια να καλύψει.
Εμείς προσφέρουμε τη λύση.
Επιλέγοντας «Προγράμματα για το Παιδί» εξασφαλίζουμε ένα σημαντικό αποταμιευτικό κεφάλαιο που μπορεί να το στηρίξει στις σπουδές και τη μετέπειτα επαγγελματική του σταδιοδρομία.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
Όλοι κάνουμε όνειρα και θέτουμε στόχους. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την πραγματοποίησή τους είναι η διατήρηση της καλής υγείας. Αν λοιπόν βρεθείτε αντιμέτωποι με κάποιο πρόβλημα υγείας εμείς εξασφαλίζουμε:
/ Εύκολη πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες.
/ Παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλής    ποιότητας.
/ Δυνατότητα επιλογής του φορέα παροχής της    υπηρεσίας.
/ Την πεποίθηση ότι μπορούμε να    αντεπεξέλθουμε στο κόστος αποκατάστασης    της υγείας μας.