Σπηλιοπούλου Ασφαλιστικό Γραφείο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΛΑ
ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΣΟΥ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
ΓΙΑΤΙ;
ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η εξασφάλιση από τους κινδύνους που αναλαμβάνετε λειτουργώντας την επιχείρησή-σας,
η εγγύηση της πιστοληπτικής ικανότητας και της επένδυσης καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση πόρων και προσωπικού, κάνει απαραίτητη την ασφάλιση της επιχείρησής-σας από το έμπειρο και εξειδικευμένο ασφαλιστικό-μας γραφείο.
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
/ Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων
   (σεισμός, πλημμύρα, κλοπή, τρομοκρατικές
   ενέργειες κλπ)
/ Απώλειας Κερδών
/ Μηχανικών Βλαβών
/ Μεταφορών
/ Αστικής Ευθύνης (Γενικής, Εργοδοτικής,
   Επαγγελματικής, Προϊόντος)
/ Ευθύνης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου-
   Διευθυντών & Στελεχών
   (Directors & Officers - D & O)
/ Χρηματικών Απωλειών (Ληστεία Ταμείου
   & Χρηματοκιβωτίου, Μεταφορά Χρημάτων,
   Εμπιστοσύνη Υπαλλήλων)
/ Στόλων αυτοκινήτων
/ Ομαδικής ασφάλισης προσωπικού